Proč VFR Communication ?

31.8.2017 Od pilotů, kteří si zakoupili učebnici „Anglická VFR komunikace“ jsme dostali řadu požadavků na to, abychom poskytli i náslech jednotlivých instrukcí a také možnost si zkoušet vlastní komunikační schopnosti v angličtině.

Proč VFR Communication ?

Během našich kurzů zahraničních VFR letů se řada pilotů vyjádřila, že za největší překážku při rozhodování o prvním letu do zahraničí považují právě svou nedostatečnou nebo neprověřenou schopnost komunikace v angličtině. Situaci jsme se snažili řešit třemi vydáními celkem 1000 výtisků praktické učebnice "Anglická VFR komunikace". Samotná učebnice však nemůže vyřešit problémy s náslechy a zkoušením vlastních komunikačních schopností. Z toho důvodu jsme se ve Flying Revue rozhodli vytvořit světově unikátní aplikaci "VFR Communication", která obsahuje jak reálné, tak vzorové nahrávky komunikace, testy, i možnosti pro každého studenta si na vlastních nahrávkách ověřit a vylepšovat svoje anglické komunikační schopnosti. 

Aplikace "VFR Communication" tedy reaguje na aktuální požadavky a potřeby pilotů, kteří chtějí nebo potřebují získat potřebné znalosti a sebedůvěru pro letovou komunikaci v angličtině. Aplikaci budeme nadále rozvíjet v závislosti na požadavcích našich klientů a zároveň ji budeme rozšiřovat v návaznosti na rostoucí databázi našich vlastních informací, audio i video nahrávek a zkušeností.

English VFR Communication > News > Proč VFR Communication ?

Contact us

Do you have any question a VFR communication application? Don't hesitate to contact us.
PHONE

+420 777 001 559

INFORMATION ABOUT US

Galileo training, s.r.o.

IČ: 27910661

Send us a message

Do you have suggestions for improving VFR Communication?
Did not find some communication situations or expressions in the app? Let us know what!
Do you have any interesting experience from VFR communication in English?
Do you have any practical question?

Click the image for another example
Click the image for another example.
* - mandatory data